FANKALAZANA 8 Mars 2022

news image
news image
news image
news image
news image
District de Antananarivo Atsimondrano
Ampahitrosy
Publiée le 09/03/2022 par Commune Ampahitrosy

Fankalazana ny 8 mars 2022 dia nisy ny atrik'asa niarahana tamin'ireo fikambanana maro sy ny vehivavy teto anivon'ny kaominina notarihin'ny ramatoa Ben'ny Tanàna nitondra ny loha-hevitra hoe:"VEHIVAVY TOM-PON'ANDRAIKITRA MIATRIKA NY FAMPANDROSOANA"

LOGIN