NOS ACTUALITES

Actualité par Chef de District le 15/04/2022

Source: Centre de ressource de District Ambatoboeny

FANDRAISANA AN-TANANA IREO MPIFINDRA MONINA AO ANTANIMALANDY

 

Ny Alarobia faha 6 Aprily dia nidina tany amin’ny Fokontany ANTANIMALANDY Kaominina TSARMANDROSO Distrika AMBATOBOENY ato anatin’ny faritra BOENY ny Delegasionina izay notarihan’ny GOVERNORANY FARITRA BOENY Andriamatoa Mokhtar Salim ANDRIATOMANGA izay nahitana solontena avy eto amin’ny Distrika AMBATOBOENY, ny kaominina TSARAMANDROSO, ny avy ao amin’ny ProSol/GIZ, ny avy ao amin’ny, DRAE sy DIREDD, ary ny solontenan’ireo mpifindramonina avy any antsimo ahitana tokantrano miisa 33 izay hisantatra ny fanorenana tanàna vaovao ao amin’ny Fokontany Antanimalandy

Araka ny fahitan’ny teknisianina azy dia ny voly TSOROKO na ANTSANJY sy ANANANA no voly mety ao an-toerana, izay mifanaraka tsara amin’izao vanim-potoana fafarany fahavaratra izao. Azo atao tsara koa ny mamboly hazo fihinamboa ao antoerana fa mba tsy hampandamoka ny fambolena izany dia hilana lavadrano mba ahafahana manondraka sy mamelona ireo zanakazo novolena.

Araka ny lamina napetraka dia ny ProSol/GIZ no hiantoka ny masomboly TSOROKO na ANTSANJY fa ny Parc Ankarafantsika kosa no hanome ny masomboly ananana. Ny fanaovana ny lavadrano kosa dia hiarahan’ny rehetra mijery ny fanatanterahana izany.

Vonona sy nanome toky moa ny solontenan’ireo tokantrano 33 fa handresy lahatra ireo namany ireo  hanao ny voly voalaza etsy ambony ireo, satria efa tapitra ny fotoam-pambolena ny tsako na ny katsaka sy balahazo na ny mangahazo izay tena mahazatra azy ireo.

Tanteraka ihany ny asa nalahatra sy nokasaina hampandrosoana ireo mpifindra monina hoy ny Governora tamin’ny lahateny izay nataony.

Résultat(s) 1 à 12 sur 44 éléments

LOGIN